Emmezeta klub kartica te čeka!

Uvek se isplati biti član kluba. Svaki mesec potražite novi izbor proizvoda po posebnim cenama i iskoristite produženi rok za zamenu.

Česta pitanja oko članstva u klubu

Kako postati član?

Na blagajni zatražite pristupnicu za izdavanje kartice. Popunite ju podacima i predajte radniku na blagajni.

Želim kupiti proizvod za članove a nemam karticu?

Biće dovoljno da zatražite svoju karticu na blagajni prilikom plaćanja i moći ćete odmah da kupite proizvode po ekskluzivnim cenama koje važe samo za članove kluba.

Zanima me produženi rok za zamenu?

Svi članovi kluba koji dodatno registruju svoj račun ostvaruju dodatnu pogodnost - produžavanje roka zamene saobraznih proizvoda na 30 dana. Ova pogodnost važi za sve kupljene proizvode osim za knjige, DVD/CD, kompjuterske igrice, informatičke programe i tehničke proizvode.

Izdavanje kartice

Izdavalac Emmezeta.rs klub kartice je Emmezeta Srbija d.o.o.. Kartica je vlasništvo Izdavaoca. Kartica se korisniku izdaje besplatno, preuzima se na prodajnom mestu i aktivira se prilikom prve kupovine. Korisnik kartice može da postane svaka punoletna osoba koja ispuni pristupnicu na prodajnim mestima Emmezete i pritom stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Emmezeta.rs klub. Kartica se izdaje na neodređeno vreme i važi do opoziva. Emmezeta.rs klub kartica glasi na donosioca, pa se broj s kartice naknadno vezuje sa podacima s pristupnice. Ako nakon popunjavanja pristupnice donosilac promeni lične podatke, dužan je da o tome obavesti izdavaoca pismenim putem. Preuzimanjem kartice korisnik prihvata ove Opšte uslove poslovanja.

Ostvarivanje pogodnosti

Kartica nije prenosiva i ne predstavlja sredstvo plaćanja. Kartica ne obavezuje korisnika da izvrši kupovinu. Kartica se aktivira prilikom prve kupovine i registracije računa. Karticu je potrebno dati na uvid pre zaključenja računa na blagajni na prodajnim mestima Izdavaoca. Naknadno ostvarivanje pogodnosti nije moguće. Pogodnosti nisu prenosive s kartice na karticu. Pogodnosti u Emmezeta.rs klub programu su proizvodi i usluge iz redovnog i/ili posebnog Emmezeta asortimana, ali po posebnim uslovima ili cenama koje važe isključivo i ekskluzivno samo za članove. Svaki član kluba koji dodatno registruje svoj račun ostvaruje pravo na produženi rok za zamenu proizvoda od 30 dana. Mogu se zameniti neupotrebljavani proizvodi u originalnoj, neoštećenoj ambalaži. Ova pogodnost ne važi za knjige, DVD/CD, kompjuterske igrice, informatičke programe i tehničke proizvode. Pogodnosti se ne sabiraju. Za početak korišćenja pogodnosti potrebno je biti registrovani član kluba. Detalji o aktuelnim pogodnostima dostupni su na internet stranicama www.emmezeta.rs, štampanim promotivnim materijalima i na prodajnim mestima.

Zaštita ličnih podataka

Svrha prikupljanja, obrade i prosleđivanja ličnih podataka korisnika je isključivo omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža Emmezeta.rs klub program i u marketinške svrhe za slanje informacija o pogodnostima koje omogućava Emmezeta.rs klub. Korisnik kartice prihvata da ga Emmezeta obaveštava o promotivnim aktivnostima i pogodnostima za članove za vreme važenja kartice. Lični podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ne razmenjuju se s drugim korisnicima. Korisnik ima pravo da u svakom trenutku odustane od date dozvole i zatraži prestanak dalje obrade svojih podataka opozivom svoje izjave o saglasnosti i vraćanjem kartice Izdavaocu. U tom slučaju prestaje da bude korisnik kartice i ne može više da koristi predviđene pogodnosti.

Povezao bih svoju karticu s profilom, ali nemam potrebni broj računa?

Javite nam se na 011 22 59 211 od 8 do 21h ili nam postavite upit, navedite broj vaše kartice i u krakom roku javiti ćemo vam potrebni broj računa.

Izmene Opštih uslova poslovanja

Izdavalac zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave ukine pojedinačnu karticu, povuče kartice iz opticaja i promeni ili u potpunosti ukine elemente Emmezeta.rs klub programa ili celi program bez prethodne najave. Sve izmene i dopune Opštih uslova poslovanja Izdavalac će objaviti na internet stranicama www.emmezeta.rs. Izmene stupaju na snagu istekom roka od 14 dana od dana objavljivanja, a smatraju se prihvaćenim ako korisnik u tom roku ne vrati karticu izdavaocu niti pisanim putem otkaže korišćenje kartice. Sve pogodnosti u tom slučaju takođe se moraju iskoristiti u roku od 14 dana, nakon čega prestaju da važe.

Završne odredbe

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku pisanim putem otkaže korišćenje kartice, uz povraćaj kartice. Otkaz važi od trenutka kada Izdavalac primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu. Popunjavanjem pristupnice korisnik pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da neće zloupotrebljavati karticu Emmezeta.rs kluba, status člana i mehanizam iskorišćavanja pogodnosti. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da prijavi nestanak kartice pisanim putem na imejl: klub@emmezeta.rs ili na adresu Emmezeta Srbija d.o.o. Partizanske avijacije 2a, 11077 Beograd sa naznakom "za Emmezeta.rs klub". Popunjavanjem pristupnice korisnik bezuslovno prihvata Opšte uslove poslovanja.

Zamenska kartica

Nakon prijema obaveštenja o ukradenoj/nestaloj kartici, Izdavalac će blokirati prijavljenu karticu. Korisniku će u roku od 6 nedelja biti napravljena nova kartica. Ukoliko je kartica zloupotrebljena, a pogodnosti iskorišćene pre prijema pisanog obaveštenja, Izdavalac ne odgovara za nastalu štetu. Novu karticu korisnik će preuzeti na prodajnom mestu u roku 6 nedelja od predaje zahteva, a posle primljenog obaveštenja (imejlom/telefonom) da je kartica gotova i spremna za preuzimanje.

Poveži karticu sa svojim nalogom! 

Opšti uslovi korišćenja Emmezeta klub kartice

Odgovori na sva vaša pitanja vezana za:

Aktualnu klub ponudu za članove pogledajte ovde

Uvek se isplati biti član kluba. Svaki mesec potražite novi izbor proizvoda po posebnim cenama i iskoristite produženi rok za zamenu.

Česta pitanja oko članstva u klubu

Kako postati član?

Na blagajni zatražite pristupnicu za izdavanje kartice. Popunite ju podacima i predajte radniku na blagajni.

Želim kupiti proizvod za članove a nemam karticu?

Biće dovoljno da zatražite svoju karticu na blagajni prilikom plaćanja i moći ćete odmah da kupite proizvode po ekskluzivnim cenama koje važe samo za članove kluba.

Zanima me produženi rok za zamenu?

Svi članovi kluba koji dodatno registruju svoj račun ostvaruju dodatnu pogodnost - produžavanje roka zamene saobraznih proizvoda na 30 dana. Ova pogodnost važi za sve kupljene proizvode osim za knjige, DVD/CD, kompjuterske igrice, informatičke programe i tehničke proizvode.

Izdavanje kartice

Izdavalac Emmezeta.rs klub kartice je Emmezeta Srbija d.o.o.. Kartica je vlasništvo Izdavaoca. Kartica se korisniku izdaje besplatno, preuzima se na prodajnom mestu i aktivira se prilikom prve kupovine. Korisnik kartice može da postane svaka punoletna osoba koja ispuni pristupnicu na prodajnim mestima Emmezete i pritom stavi na raspolaganje obavezne podatke navedene u pristupnici za Emmezeta.rs klub. Kartica se izdaje na neodređeno vreme i važi do opoziva. Emmezeta.rs klub kartica glasi na donosioca, pa se broj s kartice naknadno vezuje sa podacima s pristupnice. Ako nakon popunjavanja pristupnice donosilac promeni lične podatke, dužan je da o tome obavesti izdavaoca pismenim putem. Preuzimanjem kartice korisnik prihvata ove Opšte uslove poslovanja.

Ostvarivanje pogodnosti

Kartica nije prenosiva i ne predstavlja sredstvo plaćanja. Kartica ne obavezuje korisnika da izvrši kupovinu. Kartica se aktivira prilikom prve kupovine i registracije računa. Karticu je potrebno dati na uvid pre zaključenja računa na blagajni na prodajnim mestima Izdavaoca. Naknadno ostvarivanje pogodnosti nije moguće. Pogodnosti nisu prenosive s kartice na karticu. Pogodnosti u Emmezeta.rs klub programu su proizvodi i usluge iz redovnog i/ili posebnog Emmezeta asortimana, ali po posebnim uslovima ili cenama koje važe isključivo i ekskluzivno samo za članove. Svaki član kluba koji dodatno registruje svoj račun ostvaruje pravo na produženi rok za zamenu proizvoda od 30 dana. Mogu se zameniti neupotrebljavani proizvodi u originalnoj, neoštećenoj ambalaži. Ova pogodnost ne važi za knjige, DVD/CD, kompjuterske igrice, informatičke programe i tehničke proizvode. Pogodnosti se ne sabiraju. Za početak korišćenja pogodnosti potrebno je biti registrovani član kluba. Detalji o aktuelnim pogodnostima dostupni su na internet stranicama www.emmezeta.rs, štampanim promotivnim materijalima i na prodajnim mestima.

Zaštita ličnih podataka

Svrha prikupljanja, obrade i prosleđivanja ličnih podataka korisnika je isključivo omogućavanje pogodnosti koje korisniku pruža Emmezeta.rs klub program i u marketinške svrhe za slanje informacija o pogodnostima koje omogućava Emmezeta.rs klub. Korisnik kartice prihvata da ga Emmezeta obaveštava o promotivnim aktivnostima i pogodnostima za članove za vreme važenja kartice. Lični podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i ne razmenjuju se s drugim korisnicima. Korisnik ima pravo da u svakom trenutku odustane od date dozvole i zatraži prestanak dalje obrade svojih podataka opozivom svoje izjave o saglasnosti i vraćanjem kartice Izdavaocu. U tom slučaju prestaje da bude korisnik kartice i ne može više da koristi predviđene pogodnosti.

Povezao bih svoju karticu s profilom, ali nemam potrebni broj računa?

Javite nam se na 011 22 59 211 od 8 do 21h ili nam postavite upit, navedite broj vaše kartice i u krakom roku javiti ćemo vam potrebni broj računa.

Izmene Opštih uslova poslovanja

Izdavalac zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave ukine pojedinačnu karticu, povuče kartice iz opticaja i promeni ili u potpunosti ukine elemente Emmezeta.rs klub programa ili celi program bez prethodne najave. Sve izmene i dopune Opštih uslova poslovanja Izdavalac će objaviti na internet stranicama www.emmezeta.rs. Izmene stupaju na snagu istekom roka od 14 dana od dana objavljivanja, a smatraju se prihvaćenim ako korisnik u tom roku ne vrati karticu izdavaocu niti pisanim putem otkaže korišćenje kartice. Sve pogodnosti u tom slučaju takođe se moraju iskoristiti u roku od 14 dana, nakon čega prestaju da važe.

Završne odredbe

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku pisanim putem otkaže korišćenje kartice, uz povraćaj kartice. Otkaz važi od trenutka kada Izdavalac primi obaveštenje o otkazu i vraćenu karticu. Popunjavanjem pristupnice korisnik pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da neće zloupotrebljavati karticu Emmezeta.rs kluba, status člana i mehanizam iskorišćavanja pogodnosti. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obavezan da prijavi nestanak kartice pisanim putem na imejl: klub@emmezeta.rs ili na adresu Emmezeta Srbija d.o.o. Partizanske avijacije 2a, 11077 Beograd sa naznakom "za Emmezeta.rs klub". Popunjavanjem pristupnice korisnik bezuslovno prihvata Opšte uslove poslovanja.

Zamenska kartica

Nakon prijema obaveštenja o ukradenoj/nestaloj kartici, Izdavalac će blokirati prijavljenu karticu. Korisniku će u roku od 6 nedelja biti napravljena nova kartica. Ukoliko je kartica zloupotrebljena, a pogodnosti iskorišćene pre prijema pisanog obaveštenja, Izdavalac ne odgovara za nastalu štetu. Novu karticu korisnik će preuzeti na prodajnom mestu u roku 6 nedelja od predaje zahteva, a posle primljenog obaveštenja (imejlom/telefonom) da je kartica gotova i spremna za preuzimanje.

Opšti uslovi korišćenja Emmezeta klub kartice

Odgovori na sva vaša pitanja vezana za:

Aktuelnu klub ponudu za članove pogledajte ovde