locationsMoja radnja
user-profile
Moj nalog

cart

Garancija kvaliteta

Emmezeta garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.

Za sledeće aparate obaveštavamo vas da:

Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera. To važi za:

 • Sve ugradne aparate
 • Za sve aparate na gas (uz kupljeni uređaj ne dobija se regulaciono crevo)
 • Šporete (uz kupljeni uređaj fabrički se ne dobija naponski kabal)
 • Bojlere

Dolazak servisera za priključivanje uređaja se naplaćuje u zavisnosti od vrste usluge. Serviseri imaju svu prateću opremu koja je potrebna za priključenje uređaja.

 • Klima uređaji - garancija važi samo ako je uređaj ugradio servis ovlašćen za tu vrstu posla i ako je isti overio garantni list
 • Za baterije, adaptere, antene, sijalice i kablove garancija ne važi
 • MP3 plejeri - garancija važi samo ako se sačuva celokupna ambalaža (kutija, kablovi, instalacioni disk) i to u periodu trajanja garantnog roka
 • Garancija važi za sve vrste mašina za veš koje su odblokirane od strane ovlašćenog servisa
 • Ne instaliramo i ne priključujemo sudomašine
 • Rashladne uređaje ne treba priključivati najmanje 7 sati po isporuci
 • TV prijemnici ne treba da se uključuju najmanje 2 sata po isporuci

Molimo vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.

Prijavite se na besplatan newsletter

kako bi uvek bili u toku sa najnovijim akcijama i ponudama!